TimeLine_2018-4

in 闲言碎语 with 3 comments

TimeLine_2018-4

04-01

04-02

04-03

04-04

04-05

04-06

04-07

呼~

04-08

04-09

04-10

04-11

04-12

04-13

04-14

考试加上路上花费的时间就有9小时了哎~

04-15

玩~~

04-16

玩~~

04-17

收集整理资料 约3~4小时

04-18

整理资料 约2小时

04-19

整理资料 约1小时
Anki 29分钟

04-20

Anki 59分钟

04-21

Anki 54分钟

04-22

04-23

04-24

04-25

04-26

04-27

04-28

04-29

04-30

Responses
 1. Yom

  加油,加油(。・`ω´・)

  Reply
  1. @Yom

   emmm,话说你跑哪去了啊?都好长时间没见你冒泡了,以为你失踪了来着 = =||。

   Reply
   1. Yom
    @VxRain

    怎么好久都没更新博客了呢?

    Reply